Praktykant/Analityk w Zespole Business Transformation, Consulting

217241POL-Warsaw

_________

Nasi doradcy z działu Consultingu - Business Transformation EY od wielu lat pomagają krajowym oraz międzynarodowym firmom i instytucjom związanym z różnymi sektorami gospodarki (w tym przede wszystkim energetycznym, paliwowym i zbrojeniowym) w adresowaniu kluczowych wyzwań o charakterze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. Eksperci EY na bieżąco śledzą trendy makroekonomiczne i wydarzenia w kluczowych sektorach gospodarki, a wielu z nich prowadzi aktywną działalność również na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej.

Możliwości, które na Ciebie czekają:
Dołączając do Zespołu zyskasz szansę na uczestnictwo w niecodziennych projektach o bardzo zróżnicowanym charakterze (m.in. projekty strategiczne / analizy rynkowe, analizy business case i modelowanie finansowe, pricing, projekty restrukturyzacyjne / reorganizacyjne, wsparcie przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, wsparcie PMO). Przykłady projektów realizowanych przez Zespół to między innymi:
• opracowanie strategii i planu restrukturyzacji dla podmiotu z branży zbrojeniowej,
• studium wykonalności transgranicznego gazociągu przesyłowego w Europie Południowej,
• strategia wzrostu cen dla lidera sektora chemicznego w Europie Środkowej,
• doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży wiodącego podmiotu polskiego rynku gazu,
• identyfikacja i analiza opcji strategicznych dla aktywów wydobywczych w Kanadzie w Ameryce Północnej,
• wdrożenie systemu zarządzania cenami i promocjami dla lidera sektora FMCG w Europie Środkowej,
• komercyjne due diligence izraelskiego rynku energetycznego i doradztwo transakcyjne.

Twoje główne zadania:
• Udział w projektach doradczych i wdrożeniowych jako pełnoprawny członek zespołu EY,
• Poszukiwanie i gromadzenie wiedzy / dokumentacji / informacji niezbędnych do realizacji projektu,
• Analiza zebranych danych i proponowanie możliwych rozwiązań,
• Wsparcie konsultantów lub samodzielne przygotowanie (w zależności od rodzaju projektu) elementów lub pełnych dokumentów: opinii, raportów, rekomendacji, opisów etc.,
• Przygotowanie prostych arkuszy kalkulacyjnych / modeli finansowych,
• Udział w spotkaniach wewnętrznych oraz zewnętrznych (z klientem).

Umiejętności, które wykorzystasz:
• Podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej oraz zagadnień biznesowych.
• Umiejętność strukturyzowania i rozwiązywania złożonych problemów / zadań
• Biegła znajomość języka angielskiego,
• Znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point) i innych narzędzi analitycznych (np. QGIS, SPSS)

Twoje dotychczasowe doświadczenie:
• Status studenta na studiach o kierunkach ekonomicznych i finansowych (w przypadku zainteresowania praktykami),
• Zaangażowanie w stowarzyszenia studenckie/koła naukowe.

Docenimy również:
• Doświadczenie w branży energetycznej, chemicznej, oil&gas, handlu, FMCG lub zbrojeniowej.

Pasujesz do nas jeśli:
Poszukujemy kandydatów przedsiębiorczych i ambitnych, z łatwością budujących nowe relacje zarówno w zespole, jak i biznesie. Idealny kandydat posiada dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i rozumie procesy biznesowe.

Oferujemy:
W trakcie płatnych praktyk/pracy w tym Zespole będziesz mieć szansę zdobyć unikalne doświadczenie poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach doradczych. Zapewniamy:
• Możliwość dynamicznego rozwoju,
• Przyjazną atmosferę pracy,
• Po odbyciu praktyk, w zależności od Twojej dyspozycyjności i wyników, możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.
 

Responsibilities, Qualifications, Certifications - Internal

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudniamy ponad 260 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 3200, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.
Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.
Aplikuj i dołącz do nas!

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.
EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.